Štátne sviatky v Grécku

 

Dátum Názov v slovenčine Názov v gréčtine
 1. január  Nový rok  Protochroniá
 6. január  Traja králi  Theopháneia
 25. marec  Deň nezávislosti; Zvestovanie Panny Márie  Eikostí-pémti Martíou;Evangelismós tēs Theotókou
 marec/ apríl  Veľký piatok; Veľkonočný pondelok  Megálē Paraskevē; Deutéra tou Páscha
 1. máj  Sviatok práce  Ergatikē Protomagiá
 15. august  Nanebovzatie Panny Márie  Koímēsē tēs Theotókou
 28. október  Deň Ochi  Imera tou Ochi
 25. december  Vianoce  Christoúgenna
 26. december  Oslava Matky Božej  Sínaxis Hyperagías Theotókou Marías