Na ostrove žije niekoľko ohrozených a málo sa vyskytujúcich druhov fauny i flóry. Pozdĺž pobrežia je mnoho úkrytov, kde sa nerušene rozmnožuje tuleň mníšsky (Monarchus monarchus). Na ostrove je veľa divých mačiek a psov. Pri pobreží lietajú čajky a zriedka sokoly. Na ostrove rastie vyše 900 druhov rastlín, z ktorých takmer 90 je ohrozených. Svahy a polia sú pokryté olivovníkmi.