Štátne sviatky v Taliansku

 

Dátum Názov v slovenčine Názov v taliančine
 1. január  Nový rok  Capodanno
 6. január  Traja králi  Epifania
 21. apríl v r. 2014; 6. apríl v roku 2015  Veľkonočný pondelok  Lunedi dell’Angelo
 25. apríl  Deň oslobodenia  Festa della Liberazione
 1. máj  Sviatok práce  Festa del Lavoro
 2. jún  Založenie Talianskej republiky  Festa della Repubblica
 15. august  Nanebevzatie Panny Márie  Ferragosto and Assunta
 1. november  Všetkých svätých  Tutti i santi
 8. december  Počatie Panny Márie  Immacolata Concezione
 25. december  Vianoce  Natale
 26. december  Svätý Štefan  Santo Stefano