Pútnického kostol sv. Jána Nepomuckého sa nachádza na Zelenej hore v Žďári nad Sázavou je národná kultúrná pamiatka zapísaná na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Kostol sv. Jána Nepomuckého bol vystavaný v rokoch 1719 – 1722 podľa projektu architekta Jána Blažeja Santiniho – Aichela. Stavba patrí k vrcholným dielam v štýle barokovej gotiky v Európe. Kedysi vyrástol okolo kostola les, ktorý je však dnes už minulosťou a kostol je vidno zo širokého okolia.

Symbolika čísla 5

Kostol je pretkaný symbolikou číslovky 5, ktorá vychádza z legendy o Jánovi Nepomuckom. Pôdorys kostola je v tvare päťcípej hviezdy, kostol má päť východov, päť oltárnych výklenkov, dvakrát päť kaplniek okolo centrálneho priestoru, na hlavnom oltári je päť hviezd a päť anjelov. Symbolika vychádza z piatich Kristových rán, ale aj piatich písmen v latinskom slove „tacui“ (mlčal som) a predovšetkým piatich hviezd vo svätožiari mučeníka, ktoré sa podľa legendy objavili vo Vltave.

Rekonštrukcia

Od roku 2018 prebieha postupná rekonštrukcia pútnického miesta, doteraz sa obnovil exteriér aj interiér kostola, najmä fasáda, okná na druhom poschodí kostola, podlaha a hlavný oltár. V minulosti bol bezprostredne pri kostole cintorín, ktorý bol však presťahovaný na iné miesto a pro kostole je v súčasnosti pútnická lúka. Obnovené boli aj prístupové trasy ku kostolu. V roku 2023 prešli rekonštrukciou obvodové múry okolo kostola (ambit), ktoré boli doplnené soškami. Zrekonštruovaný bol aj organ v kostole. Zaujímavosťou bude nová expozícia v priestore obnovených ambitov v podobe umeleckého stvárnenia krížovej cesty.

Dolu pod Zelenou horou v historickom centre mesta Žďár nad Sázavou sa nachádza zámok Žďár nad Sázavou v areáli bývalého areálu kláštora z 13. storočia. Rozsiahly areál zahŕňa komplex konventných a hospodárskych budov, nachádza sa tu kostol Nanebovzatia P. Márie, najstaršia základná škola na Žďársku a základňa miestneho hasičského zboru. Zámok v súčasnosti spája históriu so súčasným umením. Okrem pravidelných výstav a koncertov pre širokú verejnosť ponúka umelcom rezidenčné tvorivé pobyty, ktoré pravidelne vrcholia medzinárodným festivalom súčasného pohybového umenia.

Vstupné

Plné dospelí150 
Zľavnenédeti a mládež od 6 do 18 rokov, seniori od 65 rokov, ZŤP, ZŤP/P, študenti do 26 rokov90 
Rodinné2 dospelí + deti a mládež od 6 do 18 rokov350 
Skupina dospelískupina 10 a viac osôb, pri hromadnej platbe – plné vstupné/osoba140 
Skupina deti & mládežskupina 10 a viac osôb, pri hromadnej platbe – znížené vstupné/osoba80 

Mapa

Pridaj komentár