Veľa ľudí uprednostňuje zimné dovolenky, či už ide o návštevu destinácií, ktoré ponúkajú širokú škálu možností v oblasti zimných športov, alebo oddych pri mori. Lietanie v zimných mesiacoch však môže byť spojené so špecifickými problémami spojenými najmä s počasím. Ako pri ich riešení postupovať.

Voľba vhodného termínu dovolenky môže byť zásadná nielen s ohľadom na to, akú najnižšiu cenu za konkrétnu destináciu alebo dopravu do nej zaplatíte, ale i v súvislosti s ťažkosťami, s ktorými sa počas cesty môžete stretnúť. V letnom období je výhodné na kratšie vzdialenosti využívať cestnú a železničnú dopravu, ktoré sú všeobecne lacnejšie, i keď letecká doprava stále zostáva najbezpečnejšou a vo väčšine prípadov i najrýchlejšou. V zimnom období sa však cestovanie po pozemných komunikáciách stáva oveľa náročnejším a rizikovejším, čomu je nutné prispôsobiť celkové plánovanie dopravných časov.

Aké problémy sa môžu pri zimnom cestovaní vyskytnúť

Ak sa chystáte na zimnú dovolenku alebo plánujete predĺžené víkendy v zahraničí, ktoré vyžadujú prekonanie dlhšej vzdialenosti, je potrebné sa pripraviť na niekoľko ťažkostí, s ktorými sa pravdepodobne budete musieť odpovedajúcim spôsobom vysporiadať.

Doprava na letisko

Prvým z nich je samotná doprava na letisko, ktorá bude vyžadovať využitie zmienenej cestnej alebo železničnej dopravy. Tie môžu byť najmä v zhoršených poveternostných podmienkach menej spoľahlivé, najmä v prípade, že sa na letisko budete dostávať dlhšou trasou napríklad po diaľnici. Pre tieto účely je lepšie si vždy vyhradiť dostatočnú časovú rezervu a ideálne využívať možnosť bezplatného zrušenia, ak nastanú nečakané okolnosti. Doprava na letisko tak môže v zimnom období vyžadovať oveľa zložitejšie plánovanie, na ktoré je potrebné sa pripraviť.

Odbavenie na letisku

Druhým problémom, na ktorý môžete pri leteckej doprave v zime naraziť, je dlhší proces odbavovania. Ten je spojený so skutočnosťou, že ľudia bývajú pri cestovaní viac oblečení a celý proces je tak dlhší. I pre tieto účely je tak potrebné počítať s väčšou časovou rezervou a byť vždy pripravení na dodatočné požiadavky zo strany poskytovateľa dopravy.

Problémy počas letu

Nielen cestná či železničná, ale aj letecká doprava je výrazne ovplyvnená počasím, obvykle však nejde o podmienky priamo na povrchu (štartovacej či pristávacej plochy, ktoré sú udržované v dobrom stave), ale vo vzduchu a v jednotlivých letových výškach. Práve kvôli nim v zimnom období hrozí častejšie omeškanie (pri nemožnosti pristáť na letisku či nutným odklonom) alebo zrušenie (ak je v rámci trasy letu hlásené počasie, ktoré znemožňuje let úplne). Pre tieto prípady je vhodné mať vybavené vhodné cestovné poistenie – ideálne také, ktoré poskytuje ochranu pred neočakávanými udalosťami počas cesty. Zrušenie alebo omeškanie letu môže znamenať veľký problém najmä v prípade, že cestujete s prestupom a nestihnete kvôli nemu nadväzujúci let alebo zarezervovanú dopravu iným dopravným prostriedkom.

Čo robiť v prípade, že dôjde k omeškaniu alebo zrušeniu vášho letu

Omeškanie či zrušenie letu vždy znamená problém, či už menšieho (nutnosť riešiť rýchle presuny alebo náhradnú dopravu) alebo väčšieho charakteru (vybavenie ubytovania, strata peňazí v dôsledku neodcestovania). Na oba prípady bývajú letecké spoločnosti pripravené a cestujúci má nárok na kompenzáciu vhodným spôsobom, zaistenie náhradnej dopravy alebo ubytovania a tiež odškodné. Na to však vzniká nárok iba v prípade, že je zavinené leteckou spoločnosťou, ak k nemu dôjde ¨z príčin, ktoré nebolo možné predpokladať, nenesie za ne letecká spoločnosť zodpovednosť a je oveľa lepšie byť naň pripravený zmieneným cestovným poistením – ak si ho zadovážite u eSky, získate za rozumnú cenu široké poistné krytie. Ak dôjde k výraznému omeškaniu letu, sú letecké spoločnosti u dlhších letov povinné poskytnúť čakajúcim cestujúcim občerstvenie, pri zrušení v krátkom časovom úseku pred plánovaným odletom potom i náhradnú dopravu alebo alternatívny let a prípadne ubytovanie, ak tento bude dostupný až ďalší deň.

Zdroj foto 1: nina L / peopleimages.com / Adobestock.com

Zdroj foto 2: Prostock-studio / Adobestock.com

1 komentár

  1. Modern Talking был немецким дуэтом, сформированным в 1984 году. Он стал одним из самых ярких представителей евродиско и популярен благодаря своему неповторимому звучанию. Лучшие песни включают „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Brother Louie“, „Cheri, Cheri Lady“ и „Geronimo’s Cadillac“. Их музыка оставила неизгладимый след в истории поп-музыки, захватывая слушателей своими заразительными мелодиями и запоминающимися текстами. Modern Talking продолжает быть популярным и в наши дни, оставаясь одним из символов эпохи диско. Музыка 2024 года слушать онлайн и скачать бесплатно mp3.

Pridaj komentár