Nádherný Budatínsky hrad je postavený pri sútoku riek Váh a Kysuca. Na rozdiel od iných slovenských hradov nestojí na kopci, ale bol vybudovaný v močaristom teréne na nízkom skalnom brale, ktoré rozšírili navozenou zeminou. Prvá písomná zmienka z roku 1321 spomína Budatínsky hrad ako castrum Budetyn. Práve v tom roku zomrel majiteľ hradu Matúš Čák Trenčiansky. Hrad, ktorý však vyzerá ako zámok je obkolesený pekným parkom o rozhlohe 4,7 hektára. Park je obľúbeným miestom na relax a pikniky. Parkom vedie niekoľko chodníčkov popri ktorých je množstvo lavičiek. V hrade je múzeum a v priľahlej hospodárskej budove z 18. storočia je Drotársky pavilón. V areáli je pekne zrekonštruovaná kaplnka z polovice 18. storočia zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

Expozície hradu a drotársky pavilón

Budatínsky hrad ponúka prehliadku 2. a 3. nadzemného podlažia a veže. 2. nadzemné podlažie bolo sprístupnené v októbri 2019 a nachádza sa tu archeologická expozícia Pred hradbami, za hradbami venovaná opevneniam a ich vývoju od praveku až po neskorý stredovek. Nájdete tu zmenšené modely Budatínskeho hradu v rôznych obdobiach, dobové kostýmy a rôzne exponáty z oblasti archeológie, histórie a numizmatiky. 

Na 3. nadzemnom podlaží sú expozície Dejiny Žiliny a Dobový interiér obsahujúce predmety viažuce sa k dejinám Žiliny. Návštevníkov azda najviac zaujme zbierka mečov používaných katmi na popravy. V rámci expozície Dobový interiér je prístupná Čákiho jedáleň s dobovým nábytkom a prestieraním. Nábytok vystavený v expozíciách hradu pochádza z 18. až 20. storočia. Pri prehliadke hradu nesmiete vynechať loveckú miestnosť s trofejami polovníkov.

Veža Budatínskeho hradu je pre verejnosť sprístupnená po rekonštrukcii od roku 2014. Na jednotlivých podlažiach veže je expozícia viažuca sa k dejinám hradu, expozícia historických máp, obrazov a expozícia hodín. Z vrchu veže je vyhliadka na Žilinu a okolie.

V Drotárskom pavilóne je veľmi zaujímavá stála expozícia  o histórii drotárstva, ktoré bolo v minulosti na území Slovenska veľmi rozšírené remeslo. Môžete tu vidieť historické predmety z drôtu a plechu ako vázy, drôtené taniere, fotografie a výtvarné práce z unikátnej drotárskej zbierky Považského múzea. V decembri 2019 bolo drotárstvo ako remeslo a umenie zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Vstup do hradu je spoplatnený, do parku a kaplnky sa vstupné neplatí. Pred vstupnou bránou do parku je malé parkovisko, ale parkovať sa dá aj v priľahlých uličkách.

Otváracie hodiny

Park

máj – september: pondelok – nedeľa 6.00 – 22.00 hod.
október – apríl: pondelok – nedeľa 7.00 – 18.00 hod.

Vstupné

Park a kaplnka: zadarmo

Hrad – expozície

  • dospelý: 6 € / os.
  • deti, dôchodci: 3 € / os.
  • rodinné: 18 € (2 rodičia a 2 deti od 7 do 15 rokov, ostatné deti zadarmo)

Drotársky pavilón

  • základné: 2 € / os.
  • zľavnené: 1 € / os.
  • rodinné: 6 €

Video Budatínskeho hradu

4 KOMENTÁRE

Pridaj komentár