V Bratislave sa počas roka koná mnoho rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Takéto podujatia už dávno nepatria do uzavretých priestorov divadiel a sál, ale konajú sa čoraz častejšie na verejných priestranstvách. Jedno z takýchto podujatí je Festival svetla. V dňoch 22.- 24. 9. 2016 významné objekty v Starom meste Bratislavy a na petržalskej strane Dunaja po zotmení (medzi 19:00 a 23:00 hod) ožili vďaka svetelným a interaktívnym inštaláciám. Festival svetla mal premiéru v roku 2015, ktorý bol medzinárodným rokom svetla.

Na nábreží Dunaja v Petržalke bola umiestnená kupola, v ktorej sa návštevníci mohli ‚dotknúť hviezd‘. V smere k reštaurácii UFO boli pekne osvietené stromy a pod nimi pekné svetelné inštalácie. Pri jednom z pontónov na Dunaji striekala voda, ktorá tvorila plátno, na ktorom boli premietané rôzne výjavy zo sveta rýb v Dunaji. Toto bola jedna z najzaujímavejších atrakcií. Na pilier reštaurácie UFO bol laserom premietaný názov Festival svetla 2016 a z vrchu reštaucácie vychádzali do rôznych strán efektné zelené laserové lúče. V Starom meste Bratislavy boli ďalšie atrakcie ako kreslenie na stenu svetlom, svetelná harfa pri Eurovei a veľmi pôsobivé bolo premietanie pod názvom Dunajská kráľovná na celú plochu Primaciálneho paláca a tiež originálna svetelná rozprávka Červená čiapočka premietaná na Starej tržnici.

Video z niektorých atrakcií Festivalu svetla z roku 2016:

3 KOMENTÁRE

Pridaj komentár