Ostrov Sihoť je z južnej strany ohraničený Dunajom a zo severu ho ohraničuje Karloveské rameno. Pre verejnosť je celoročne vstup na ostrov zakázaný, avšak vo výnimočných dňoch sa sem dá dostať. Jednou z najlepších príležitostí, kedy môžete vstúpiť na ostrov Sihoť, sú Bratislavské mestské dni, kedy je sem vstup povolený a prezrieť sa dá časť ostrova, čerpacia stanica a tiež 220 metrov dlhý tunel (štôlňa), ktorá vedie pod Karloveským ramenom až k parkovisku na Devínskej ceste.

Aj keď sa sem v minulosti mohol dostať ktokoľvek a zver tu mohli loviť aj polovníci, od 15.5.2012 je celý ostrov Sihoť chráneným areálom. Nachádzajú sa tu cenné prírodné biotopy a niekoľko ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Rastie tu vŕbovo-topoľové a dubovo-brestovo-jaseňové lužné lesy a je tu 46 studní a 102 pozorovacích vrtov.

Ako sa dostať na ostrov Sihoť

Vstup na riečny ostrov Sihoť je pre verejnosť prísne zakázaný a dostať sa sem dá len výnimočne. Pre verejnosť je najlepší čas na návštevu počas Bratislavských mestských dní, kedy je sem vstup povolený a bezplatný. Počas návštevy sa dá prezrieť časť ostrova, čerpacia stanica vedľa ktorej je vchod do štôlne vedúcej popod Karloveské rameno von z ostrova.

Parkovanie

Malé parkovisko pre cca 20 áut sa nachádza hneď vedľa vchodu na ostrov Sihoť, oproti parkoviska cez cestu je východ zo štôlne vedúcej z ostrova. Zaparkovať sa dá aj pri Vodárenskej záhrade, ktorá je vzdialená približne 1 km a odkiaľ sem vedie cyklistický chodník. Parkovanie pri Sihoti aj pri Vodárenskej záhrade je zadarmo.

Mapa 

Video Vodárenskej záhrady, Vodárenského múzea a ostrova Sihoť

2 KOMENTÁRE

Pridaj komentár